Processor ama CPU (Central Processor Unit) waa maskaxda kambuutarka oo kala wada shaqooyinka uu kambuutarku qabto. Processor wuxuu ka kooban yahay sadex waaxood ama qeybood oo kala qaabilson shaqooyinka : I/O Input/Output ama gudbiye galiye, hogaamiye (Control Unit), iyo xiska…
Maadada Casharkan:>Featured

Xusuustaha (Memory) waa qeybta keydisa borogaramada (Applications) iyo sahqooyinka socda (Processes) oo markaas furan ama aad ka shaqeyneysid. Xusuustaha (Memory) mararka qaarkood waxa loo yaqaan keydiyaha kowaad (Primary Storage) ama keydiye kumeelgaar ah (Temporary Storage) meesha uu keydiyaha labaad noqonkaro…
Maadada Casharkan:>Featured